સમયસર પધારો પ્રભુ

સૌ વાચકમિત્રોને દશેરાની શુભેચ્છાઓ … નથી ધારતા શાને? ધારો પ્રભુ, સુદર્શનનો મહિમા વધારો પ્રભુ. ધરમ સ્થાપવાની જરૂરત નથી, દંભી, દુરાચારી, મારો પ્રભુ. અમારા જ ખાતામાં શાને લખો ? વ્યથા અન્ય નામે ઉધારો પ્રભુ. દુઃખોને ઉચકવામાં નાનમ નથી, જરા સુખની બોણી વધારો પ્રભુ. અમારા કરણ પણ જમુનાનો તટ, બંસી બજાવી સુધારો પ્રભુ. તમારા છે, એથી વધુ […]

read more

છુપાવવી પણ જોઈએ

[Painting by Donald Zolan] કેટલીક સંવેદના છુપાવવી પણ જોઈએ, વ્યક્ત કરવાની સુવિધા ટાળવી પણ જોઈએ. વેદનાની વાત આંસુઓથી કરવી ઠીક નહીં, સ્મિત કરવાની કળા અપનાવવી પણ જોઈએ. લાગણી તો સાવ નાના બાળ જેવી હોય છે, ભીડથી એને જરા સંભાળવી પણ જોઈએ. ને હૃદયના કોઈ ખૂણામાં પડી રે’ ક્યાં લગી, લાગ મળતાં યાદને મમળાવવી પણ જોઈએ. […]

read more
United Kingdom gambling site click here