અલવિદા પપ્પા

31 ઓગષ્ટની વહેલી સવારે લગભગ સાડા પાંચ-પોણા છની વચ્ચે ફોન રણક્યો અને તરત બંધ થઈ ગયો. આટલી વહેલી સવારે કોનો ફોન હશે એ વિચાર પૂરો થાય ત્યાં તો સેલફોન રણક્યો. હવે તો મગજ સાથે આંખને પણ જાગવાની ફરજ પડી. જોયું તો ભારતથી ફોન હતો. એક આશંકાએ મનને ઘેરી લીધું. ફોન પરનું પહેલું વાક્ય સાંભળતાં જ […]

read more

ભજન હોય છે

શબ્દોમાં કેવું વજન હોય છે ! ધરતીની સાથે ગગન હોય છે. ગાતાં હૃદયમાં ભરતી ઉઠે, એનું જ નામ ભજન હોય છે. દીપકની વારતા વાંચી તમે ? ઘાતક ક્યારેક પવન હોય છે. રોજરોજ મળવાને આવે સ્નેહે, પીડા જ સાચી સ્વજન હોય છે. જળની પરિભાષા બદલો હવે, આંસુના રૂપે અગન હોય છે. ‘ચાતક’ નિરાશા પળ ના ટકે, […]

read more
United Kingdom gambling site click here