આ વેગાસ છે !

[Audio clip: view full post to listen] (તરન્નૂમ – રાજૂ યાત્રી) રોશનીમાં રોજ ગળતું જામ, આ વેગાસ છે. રેતની વચ્ચે મદિરાધામ, આ વેગાસ છે. ભાગ્યનાં પાસાં ફરે જ્યાં રોજનાં રોલેટ*માં, ખણખણે જ્યાં રોકડું ઈનામ, આ વેગાસ છે. ચાંદ-સૂરજની અહીં કરવી પડે અદલાબદલ, સાંજ પડતાં જાગવાનું ગામ, આ વેગાસ છે. રાતના અંધારમાં ખીલી જવાનીને વરે, ઝંખના […]

read more

તિરાડો મળે છે

સબંધે સબંધે તિરાડો મળે છે, અહીં પ્રશ્ન સૌનો નિરાળો મળે છે ! ઉપેક્ષિત નયનમાં નિરાધાર આંસુ, સતત શ્વાસમાંહી નિભાડો મળે છે. બની પ્રેમ વાદળ ભલે રોજ વરસે, હૃદય-ભોમકા પર વરાળો મળે છે. સમી સાંજ થાતાં સમજ અસ્ત થાતી, પછી ઘરમહીં એક અખાડો મળે છે. અગન હર દિલોમાં, વ્યથા હર જીગરમાં, ફકત લાગણીનો હિમાળો મળે છે. […]

read more

નામ બાકી છે

હસે છે હોઠ પણ હૈયે અમારું નામ બાકી છે, સુખદ મુજ સ્વપ્નનો ધારેલ જે અંજામ બાકી છે. જરા શરમાઈને ચાલ્યા જવું પૂરતું નથી હોતું, કહે સૌ જીત એને પણ હજુ ઈનામ બાકી છે. ઉડી ગઈ નીંદ રાતોની, લૂંટાયું ચેન હૈયાનું, સજાઓ ભોગવું કિન્તુ હજુ ઈલ્જામ બાકી છે. મુહોબ્બતમાં મળે છે નામના એવી, કે લાગે છે, […]

read more

કાગળ મળે છે

[Audio clip: view full post to listen] (તરન્નૂમ – રાજૂ યાત્રી) લખું રોજ વાદળ ને ઝાકળ મળે છે ! મને રોજ તડકાનાં કાગળ મળે છે ! સમય સાથ ચાલું છું તોયે જુઓને, મુસીબત કદમ એક આગળ મળે છે ! તકાદા કરે છે તું કેવા મિલનના, મને ફક્ત અધખુલી સાંકળ મળે છે ! તને શોધતાં શોધતાં […]

read more

ધાર કાઢી આપ તું

એક આંસુ આંખમાં છે, બ્હાર કાઢી આપ તું, લાગણી સંવેદનાને ધાર કાઢી આપ તું. ચાર ભીંતોમાં ચણી છે મેં હૃદયની આરઝૂ, ઓ ખુદા ! એ ઘર વચાળે દ્વાર કાઢી આપ તું. ટળવળું છું ક્યારનો હું પ્હોંચવા એના ઘરે, શક્ય હો તો સાંકડી પગથાર કાઢી આપ તું. ને ખુલી આંખે અસંભવ હોય જો એનું મિલન, તો […]

read more

હજુ રોયો નથી

[Audio clip: view full post to listen] (તરન્નૂમ – રાજુ યાત્રી) પ્રેમના વિસ્તારને જોયો નથી, શ્વાસને લૈ શ્વાસમાં પોયો નથી. રૂપની ચકચાર છે ચારે તરફ, આયનાને મેં હજી લોયો નથી. એ સ્વીકારું છું કે એમાં દાગ છે, મેં પલકથી ચાંદને ધોયો નથી. એમણે જાતાં કહ્યું’તું ‘આવજો’, એ જ કારણથી હજુ રોયો નથી. આંખના આંસુ અહીં […]

read more
United Kingdom gambling site click here