હું હાથને મારા ફેલાવું

ઈશ્વર આપણો સાથી છે, આપણા અંતરમાં રહે છે, આપણી બધી જ વાતોને જાણે છે – આપણે આવું સાંભળતા આવ્યા છીએ. જો એમ જ હોય તો એને આપણી તકલીફનો અહેસાસ હોવો જોઈએ, આપણી પીડાનો અનુભવ થવો જોઈએ અને એમ હોય તો એને દૂર કરવા માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર ન પડવી જોઈએ. ઈશ્વર પાસે હાથ ફેલાવીને નહીં […]

read more

અણસાર ઝાંખો આપ તું

મિત્રો, આજે એક સ્વરચિત ગઝલ. આશા છે આપને ગમશે. તું વસે જો સાત સમદર પાર તો, થૈ વિહગ  ઉડવાને પાંખો આપ તું. ને વસે જો સૃષ્ટિના કણ કણ મહીં, તો, નીરખવા દિવ્ય આંખો આપ તું. કેટલા દિવસો ગયા તારા વિના બસ.. હવે મળવાની રાતો આપ તું. આવવું તારું અહીં અવસર થશે, આશ જડવા બારસાખો આપ […]

read more

કબીરવડ – ભૂરો ભાસ્યો ઝાંખો

ભરૂચ પાસે આવેલ કબીરવડથી ભાગ્યે જ કોઈ ગુજરાતી અજાણ હશે. એક માન્યતા પ્રમાણે ચૌદમી સદીમાં શુકલતીર્થ ક્ષેત્રમાં જીવા અને તત્વા નામના બે બ્રાહ્મણ ભાઈઓ રહેતા હતાં, તેમણે વડની એક સૂકી ડાળખી જમીનમાં રોપી અને એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે કોઈ સમર્થ સંતના સ્પર્શથી આ સૂકી ડાળ નવપલ્લિત બને અને તેને કુંપળો ફુટે. વરસો બાદ તેઓ […]

read more

ચાલ સંગે ઝળહળીએ

મિત્રો, આજે એક સ્વરચિત ગઝલ. આશા છે એ આપને ગમશે. હું અને તું જીવીએ છે એક જિન્દા લાશ થૈ, કેમ ના ભેગા મળી સાથે જીવીએ આશ થૈ. ક્યાં સુધી શંકા-કુશંકાને લઈ ચાલ્યા કરો ? ક્યાંક તો મળવું જ પડશે આપણે વિશ્વાસ થૈ. હો પતંગાનું જીગર તો દીપની ક્યાં છે મણા, ચાલ સંગે ઝળહળીએ આપણે અજવાસ […]

read more
United Kingdom gambling site click here