સંબંધ પૂરો થાય છે

[Painting by Donald Zolan]

*
લ્યો, ઋણાનુબંધ પૂરો થાય છે,
આપણો સંબંધ પૂરો થાય છે.

શ્વાસથી જેને રહ્યા આલેખતાં,
એ મહાનિબંધ પૂરો થાય છે.

ભીંત પર લટકી શકો ના પાંપણે,
– એ કડક પ્રતિબંધ, પૂરો થાય છે.

લાગણી નામે નદી છે સાંકડી,
અશ્રુઓનો બંધ પૂરો થાય છે.

આંખમાં મરજી મુજબ આવી શકો,
ભેજનો પ્રબંધ પૂરો થાય છે.

કેટલી ‘ચાતક’ અધૂરપ, ને છતાં,
આ વિરહ અકબંધ પૂરો થાય છે !

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

Superb ! Touching !

    Thank you Hasmukh bhai ..

Reply

Very nice gazal
Kyaa baat hai!
શ્વાસથી જેને રહ્યા આલેખતાં,
એ મહાનિબંધ પૂરો થાય છે.

    ખુબ આભાર.

Reply

આખીયે ગઝલ સંવેદનથી લથબથ પ્રત્યેક શે’રમાં અવનવી રીતે લાગણી ઉજાગર થઈ છે મારા દિલી અભિનંદન

    આપના પ્રોત્સાહન બદલ આભાર.

Reply

લાગણી નામે નદી છે સાંકડી,
અશ્રુઓનો બંધ પૂરો થાય છે.

આંખમાં મરજી મુજબ આવી શકો,
ભેજનો પ્રબંધ પૂરો થાય છે.
… ખુબ સુંદર

Reply

મજાનાં કાફિયાનો સુપેરે વિનિયોગ… !!

બાકી ઋણાનુબંધ વિનાનો સંબંધ એટલે મિત્રતા… !!

    well said … Thank you Ashokbhai.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.