ફરારી કાર છે

કૈંક ખીંટીઓ ભલે તૈયાર છે,
ભીંત પર લટકી જવાની વાર છે.

ચાર દિવસ પ્રેમના પૂરા થયા,
ચાર એની યાદના ઉધાર છે.

શ્વાસ મેળવવા પડે છે પ્રેમમાં,
કુંડળીઓ મેળવો, બેકાર છે.

હર્ષમાં કે શોકમાં સરખા રહે,
આંસુઓ બહુ ફાંકડા ફનકાર છે.

માત્ર શંકાથી જ એ તૂટી ગયા,
કેટલાં નાજુક પ્રણયનાં તાર છે.

મન વિશે થોડું વિચાર્યું, તો થયું,
આ વિચારો કે ફરારી કાર છે ?

મોત, ‘ચાતક’ આવશે પૂછ્યા વગર,
દોસ્તનો એ આગવો અધિકાર છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

મન વિશે થોડું વિચાર્યું, તો થયું,
આ વિચારો કે ફરારી કાર છે ?…અરે… એ તો ફરારી કારથી પણ વધારે ગતિથી ભાગે છે.. !!

આખી ગઝલ મજાની થઈ છે..

  અશોકભાઈ,
  ગઝલમાં નવીનતા અને આધુનિકતા માટે ઝડપના પર્યાય તરીકે ફરારી કારનું રૂપક પ્રયોજ્યું છે. બાકી મનની ગતિને કોણ પહોંચી શકે. એને સરખાવવા માટે બધા જ રૂપક ટાંચા પડે. ખરું ને ? આપને ગઝલ ગમી તેનો આનંદ … 🙂

Reply

આખી ગઝલ સરસ થઈ છે। યાદના /પ્રેમના તણખા વારંવાર ગઝલને અભિનવ શણગાર અર્પે છે આનંદ પરમાનંદ થયો

  Thank you Kishorbhai

Reply

Farari car jevu jivan chhe kyare accident thai jay kai kahevay nahi,
Sada apani dhoonme mast raho ae jivanni maja looto.
Bahuj saras rachana.

  Thank you .. 🙂

Reply

વાહ !
મોત, ‘ચાતક’ આવશે પૂછ્યા વગર,
દોસ્તનો એ આગવો અધિકાર છે.

  Thank you Rakeshbhai.

Reply

માત્ર શંકાથી જ એ તૂટી ગયા,
કેટલાં નાજુક પ્રણયનાં તાર છે…

Wahhh… Aakhi Gazal sundar

  Thank you dear

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.