રઘવાયા નહીં કરો

વિતરાગી સંતની કદી માયા નહીં કરો,
માણસનો અર્થ ભૂલથી પડછાયા નહીં કરો.

જેને નિહાળતાં સ્વયં દરિયો બળી મરે,
રેતીમાં ભીની એટલી કાયા નહીં કરો.

સૂરજના સ્પર્શ માત્રથી બેઠું થઈ જશે,
ઝાકળ જીવાડવા તમે છાંયા નહીં કરો.

સપનાંના દેશનું તમે કોઈ મકાન છો ?
આંખો મીંચ્યેથી કોઈની બંધાયા નહીં કરો.

કોઈની યાદ આવતાં દોડી જવું પડે,
આંસુને એટલા બધા રઘવાયા નહીં કરો.

દુઃખો તમારી જિંદગીભરની કમાઈ છે,
જાહેરમાં એના વિશે ગાયા નહીં કરો.

‘ચાતક’ તમોને ભૂલવા કોશિશ કરી રહ્યો,
મનમાં જ મંત્ર થઈને બોલાયા નહીં કરો.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)
Reply

જેને નિહાળતાં સ્વયં દરિયો બળી મરે,
રેતીમાં ભીની એટલી કાયા નહીં કરો.

સૂરજના સ્પર્શ માત્રથી બેઠું થઈ જશે,
ઝાકળ જીવાડવા તમે છાંયા નહીં કરો… વાહ કવિ..!!

મોજ આવી ગઈ… આખી ગઝલ આમ તો ગમી

    Thank you Ashokbhai.

Reply

हमेशनी माफक “चातक” उजागर आ गझलमां थया छे । सुंदर मझानी गझल माणवानी मझा पडी ।

    Thank you Kishorbhai.

Reply

કોઈની યાદ આવતાં દોડી જવું પડે,
આંસુને એટલા બધા રઘવાયા નહીં કરો.
liked
jitendra shah

Reply

દુઃખો તમારી જિંદગીભરની કમાઈ છે,
જાહેરમાં એના વિશે ગાયા નહીં કરો.

સુન્દર…
જગત માં સર્વ ને કહેતા ફરો નહીં કે દુઆ કરજો,
અમુક એવા ય હોય છે કે જેની દુઆ સારી નથી હોતી…

Leave a Comment to અશોક જાની 'આનંદ' Cancel Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.