તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું

[Painting by Donald Zolan]

ઝાકળભીના કૈંક સ્મરણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું,
હસ્તરેખાને બદલે રણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું.

સૂરજ ડૂબવાના શમણાં લઈ રાતીચોળ થયેલી મારી
આંખોમાં થીજેલી ક્ષણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું.

સેલફોનને ટાવરનું જેવી રીતે રહેતું કાયમ,
દિલમાં કોનું આકર્ષણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું.

‘પ્રેમ’ કહાનીનું શીર્ષક ને અંત આપણું મધુર મિલન,
કેટકેટલા વચ્ચે ‘પણ’ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું.

‘ચાતક’ની મંઝિલ, રસ્તા કે પગલાંઓ બદલાયા ના,
ચોંટી ગયલા ક્યાંક ચરણ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (6)
Reply

Best as always Daxeshbhai

    Thank you

Reply

સરસ

Reply

કેટકેટલા વચ્ચે ‘પણ’ છે, તમે કહો તો મુઠ્ઠી ખોલું…. મજાનું .. સુંદર ગઝલ… !!

મારો એક શે’ર યાદ આવે છે..

ખોલ મુઠ્ઠી ને મળે અજવાસ જો,
તો સુરજ તડકે મૂકીશું આપણે… 🙂

    wah Ashokbhai …:)

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.