આંસુ સારવા કેવી રીતે

સૌ મિત્રોને નાતાલ અને ઈશુના નવા વર્ષની આગોતરી શુભેચ્છાઓ.
*
કાગને મોતીના ચારા ચારવા કેવી રીતે,
દાખલા ખોટા પ્રથમથી ધારવા કેવી રીતે.

વાત જો સંવેદનાની હોય તો તો ઠીક છે,
વેદના વિના જ આંસુ સારવા કેવી રીતે.

જેમણે દરિયો તો શું, પાણી કદી જોયું નથી,
એમનો આપો પરિચય ખારવા, કેવી રીતે.

ફૂલને ફોરમ વિશે એ ચિંતા રહેવાની સતત,
શ્વાસની ડેલીમાં પગલાં વારવા કેવી રીતે.

આગિયાઓની સભામાં એ વિશે ચર્ચા હતી,
આપણા તડકા અહીં વિસ્તારવા કેવી રીતે.

લાગણીના ગર્ભમાં સપનાં ઉછેર્યાં છે અમે,
જન્મતાં પહેલાં જ એને મારવા કેવી રીતે.

સ્વર્ગ કે મુક્તિની ‘ચાતક’ એમને ઈચ્છા નથી,
લક્ષ ચોરાસીથી એને તારવા કેવી રીતે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (4)
Reply

આગિયાઓની સભામાં એ વિશે ચર્ચા હતી,
આપણા તડકા અહીં વિસ્તારવા કેવી રીતે…. વાહ ખૂબ મજાની વાત..

આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે.. 🙂

    Thank you Ashokbhai ..

Reply

સરળશબ્દબધ્ધ મનનીય ગઝલ ગમી અભિનંદન

    Thank you Kishorbhai

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.