શક્ય જેવું હોય છે

[Painting by Donald Zolan]

તીર સાથે સખ્ય જેવું હોય છે,
લક્ષ્યને ક્યાં ભક્ષ્ય જેવું હોય છે,

જો હરણની આંખથી દુનિયા જુઓ,
ઝાંઝવું પણ શક્ય જેવું હોય છે.

જિંદગી દર્પણ હશે, આભાસ ના,
ક્યાંક એમાં તથ્ય જેવું હોય છે.

સુખ વ્હેલી રાતના ઝાકળ સમું,
દુઃખ તો પર્જન્ય જેવું હોય છે.

સાંજના કિલકાટ કરતું ઝાડવું,
બાગમાં મૂર્ધન્ય જેવું હોય છે.

ક્યાંકથી આવી ચડે તારું સ્મરણ,
એય સાલું સૈન્ય* જેવું હોય છે.

શ્વાસનું આવી અને પળમાં જવું,
એ જ શું ચૈતન્ય જેવું હોય છે ?

જિંદગી ‘ચાતક’ બને જો ભીંત સમ,
બારણું ત્યાં ધન્ય જેવું હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (18)
Reply

JKM,

Very nice…

  Thank you Sneha !

Reply

બહુ સરસ ગઝલ. તે પણ નવીન કાફિયા સાથે.

  Thank you Kishorbhai !

Reply

સુખ વ્હેલી રાતના ઝાકળ સમું,
દુઃખ તો પર્જન્ય જેવું હોય છે….વાહ..

નવીન કાફિયાનો સુંદર વિનિયોગ.. !!

  Thank you Ashokbhai

Reply

Whatever one speaks or writes reflects his whole being, whole personality, whole character. Your poems are excellent reflecting your very high IQ, EQ and especially your high SQ, i.e. your spiritual intelligence. This poem is really very poetic and spiritual. Very much liked.

  Thank you for your kind words

Reply

ખુબ સુંદર રચના છે દક્ષેશભાઈ … જો આને સ્વરબદ્ધ કરવામાં આવે તો તેનો નશો કૈંક વધારે હશે ..

  Thank you for your appreciation

Reply

Wahhh superb

ક્યાંકથી આવી ચડે તારું સ્મરણ,
એય સાલું સૈન્ય* જેવું હોય છે.

શ્વાસનું આવી અને પળમાં જવું,
એ જ શું ચૈતન્ય જેવું હોય છે ?

  Thank you . 🙂

Reply

Khub saras gazal

Reply

ક્યાંકથી આવી ચડે તારું સ્મરણ,
એય સાલું સૈન્ય* જેવું હોય છે.

…….waah

Reply

superb

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.