આઈડીયા Sirji ને આવે !

પીડા ક્યાં પૂછીને આવે,
ઘર એનું સમજીને આવે.

શાલીનતા તો જુઓ સ્મિતની,
પાંપણ પણ લૂછીને આવે !

આમ વ્યથાનાં વાદળ ધીરાં,
આંસુ પણ ગરજીને આવે.

તાળાં મારી દો સૂરજને,
અંધારા કૂંચીને આવે.

પતંગિયાને બેઠું જોતાં,
પાંખ નવી પીંછીને આવે.

માપ લીધું એણે સપનાંનું,
ઊંઘ પછી દરજીને આવે ?

‘ચાતક’ અહીંયા માથું ફોડે,
આઈડીયા Sirji ને આવે !

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (6)
Reply

શાલીનતા તો જુઓ સ્મિતની,
પાંપણ પણ લૂછીને આવે !

Waaahhh

ચાતક’ અહીંયા માથું ફોડે,
આઈડીયા Sirji ને આવે !

Mast 🙂

Reply

પતંગિયાને બેઠું જોતાં,
પાંખ નવી પીંછીને આવે…ક્યા બાત,
ટૂંકી બહેરમાં સરસ હલકી ફૂલકી ગઝલ.. અલબત્ત ભારેખમ વિચારો સાથે..

Reply

વાહ! સુંદર ગઝલ!!
સુધીર પટેલ.

Reply

ભાઈ વાહ !
માપ લીધું એણે સપનાંનું,
ઊંઘ પછી દરજીને આવે ?

Reply

નાની બહેરમાં મબલખ વિચારો સર્જતી સુંદર ગઝલ

Reply

પતંગિયાને બેઠું જોતાં,
પાંખ નવી પીંછીને આવે.
….. અદભુત ….. ક્યા ખુબ…

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.