હર ક્ષણે અકબંધ છે

જિંદગી તકદીર ને પુરુષાર્થ વચ્ચે જંગ છે,
સ્મિત ને આંસુ તો કેવળ કર્મના ફરજંદ છે.

પારકાંનું દુઃખ જોઈને હૃદય તારું રડે,
એ ક્ષણે તું માનજે કે તુંય મોટો સંત છે.

ટોચ પર પહોંચ્યા પછી એ સત્ય સમજાશે તને,
આભ જેવા આભનો પણ આખરે તો અંત છે.

મિત્ર, તું જેની વ્યથાના દમ ઉપર રોઈ રહ્યો,
એ જ તારી આવનારી કાલનો આનંદ છે.

તું સમયની ખાંભીઓને શ્વાસથી ચણતો નહીં,
શક્યતાઓ જિંદગીની હર ક્ષણે અકબંધ છે.

મારજે ‘ચાતક’ ટકોરા તું ફકત વિશ્વાસથી,
બારણાં એણે કરેલા એ જ આશે બંધ છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)
Reply

પારકાંનું દુઃખ જોઈને હૃદય તારું રડે,
એ ક્ષણે તું માનજે કે તુંય મોટો સંત છે.

વાહ બહુ જ સરસ.
અભિનંદન !

Reply

મારજે ‘ચાતક’ ટકોરા તું ફકત વિશ્વાસથી,
બારણાં એણે કરેલા એ જ આશે બંધ છે.

ખુબ જ સરસ.

Reply

ખુબ જ સરસ

Reply

પારકાનું દુઃખ જોઈને હૃદય તારું રડે
એ ક્ષણે તું માનજે કે તુંય મોટો સંત છે’
વાહ ભાઈ વાહ
બાળપણમાં કઇંક આવું વાંચેલ હતું,
દુઃખી કે દર્દી કે કોઈ ભુલેલા માર્ગ વાળાને વિસામો આપવા તમારા શુદ્ધ્ર હૃદયની ઉઘાડી રાખજો બારી, આમાં હૃદયને સુધ્ધ રાખવા ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યું છે.

Reply

પારકાનું દુઃખ જોઇને હૃદય તારું રડે,
ઍ ક્ષણે તું માનજે કે તુંય મોટો સંત છે.
ખૂબ સુંદર તાજા ગઝલ

ખૂબ સુંદર ગઝલ !

Reply

ચાતક શુ કહુ તને આજે કેટલાક સંતોને એક જ ક્ષણમાં હૈયાધારણા મળી ગઈ છે .
અને સમજાયુ તેને કે કોઈ ચાતક તેને સંત સમજે છે…

Reply

વાહ દક્ષેશભાઇ
ટોચ પર પહોંચ્યા પછી એ સત્ય સમજાશે તને,
આભ જેવા આભનો પણ આખરે તો અંત છે.

અદભુત
માણસ આ સત્ય હજી સમજતો નથી.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.