રાણી મળે નહીં

પાણી જપો પણ પાણી મળે નહીં,
તરસના દેશમાં વાણી મળે નહીં.

તકદીરના કિસ્સા ઘડા જેવા હોય,
ભાગ્યરેખાઓ કાણી મળે નહીં.

આંસુને પૂછો તો તરત બોલશે,
લાગણી હંમેશા શાણી મળે નહીં.

પ્રેમના ઘરે કાયમની મોંકાણ,
ગોળ મળે પણ ધાણી મળે નહીં.

‘ચાતક’ના હાથમાં બાવન પત્તાં,
રાજા ખરાં પણ રાણી મળે નહીં.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (8)
Reply

પ્રેમના ઘરે કાયમની મોંકાણ,
ગોળ મળે પણ ધાણી મળે નહીં.
અતિ સુન્દર રચના.

Reply

Waaaaaaahhhh. ….

પાણી જપો પણ પાણી મળે નહીં,
તરસના દેશમાં વાણી મળે નહીં

વાહ વાહ ખુબ મસ્ત મસ્ત !!

Reply

‘ચાતક’ના હાથમાં બાવન પત્તાં,
રાજા ખરાં પણ રાણી મળે નહીં….સુંદર, જો કે પત્તાં બાવન નહીં ચાર ઓછાં હશે.

સુંદર ગઝલ..

Reply

સરસ કલ્પના અને ગઝલ.

‘ચાતક’ના હાથમાં બાવન પત્તાં,
રાજા ખરાં પણ રાણી મળે નહીં.

સાચી વાત કહી. એકાદ શોધી આપજો.
મક્તા સહિત સુંદર ગઝલ !

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ્!
સૌને શુભ દિપાવલી અને નૂતન વર્ષાભિનંદન!

સુધીર પટેલ.

Reply

સરળ બાનીમાં વહી જતી માર્મિક ગઝલ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.