બારીઓ સહુ બંધ છે

[Painting by Donald Zolan]

બારણાંઓ સાવ ખુલ્લાં, બારીઓ સહુ બંધ છે.
દોસ્ત, આ દિવાલ જેવો આપણો સંબંધ છે.

પાસપાસે તોય કો’દિ એક થાવાનું નહીં,
શું હથેળીમાં ચણાયેલા ઋણાનુબંધ છે !

તારા હૈયાનું દરદ કહી નાખ મુજને બેધડક,
મારી પાસે આંસુઓનો પૂરતો પરબંધ છે.

બારસાખો પર જડેલી આંખના સોગન તને,
આવ કે ભીતર હજી તારી છબી અકબંધ છે.

શ્વાસને સ્યાહી બનાવી ઘૂંટતો ‘ચાતક’ સમય,
જિંદગી તારી પ્રતીક્ષાનો મહાનિબંધ છે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (12)
Reply

બહુ સરસ.

Reply

આવી જ કવિતાઓ મોકલતા રહો.

Reply

બારસાખો પર જડેલી આંખના સોગન તને,
આવ કે ભીતર હજી તારી છબી અકબંધ છે.

Beautiful. …

ક્યા બાત હૈ દક્ષેશભાઈ… અચ્છી ગઝલ નીકાલી…

Reply

તારા હૈયાનું દરદ કહી નાખ મુજને બેધડક,
મારી પાસે આંસુઓનો પૂરતો પરબંધ છે….વાહ મારા હિસાબે ગઝલનો શિરમોર શે’ર………..
આમ તો પૂરી ગઝલ ગમી

Reply

તારા હૈયાનું દરદ કહી નાખ મુજને બેધડક,
મારી પાસે આંસુઓનો પૂરતો પરબંધ છે.

બારસાખો પર જડેલી આંખના સોગન તને,
આવ કે ભીતર હજી તારી છબી અકબંધ છે
.. WAH KHUB SARAS…

તારા હૈયાનું દરદ કહી નાખ મુજને બેધડક,
મારી પાસે આંસુઓનો પૂરતો પરબંધ છે.

આ ટૂંક બહુ ગમી!

Reply

એક એકથી અદકેરો એક એક શેર –વાહ, બહુ જ સરસ.

Reply

ખૂબ સરસ ગઝલ. એક એકથી ચડિયાતા શે’ર થયા છે. અભિનંદન

મારી પાસે આંસુઓનો પૂરતો પરબંધ છે…..
વાહ, ખૂબ જ સુંદર ગઝલ !
કાફિયા ખૂબ સુંદર રીતે નિભાવ્યા છે.

Reply

પ્રતીક્ષાનો મહાનિબંધ, સમજવામાં એક લીટીના પ્રશ્ન જેટલો સરળ લાગ્યો…

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.