જીવી જવાની લ્હાયમાં

જિંદગી જીવી જવાની લ્હાયમાં,
આપણે કૂદી રહ્યાં છે ખાઈમાં.

તાજગી ઝાકળની બૂંદોમાં હતી,
આપણે શોધી રહ્યાં’તાં ચાયમાં.

દૂધ પીતાં કાળજે ટાઢક નથી,
કેટલી ડેરી બનાવી ગાયમાં.

રામ-રાવણની જરૂરત ક્યાં હવે,
સંપ ના દેખાય ભાઈ-ભાઈમાં.

બાપની સંવેદના ખૂટી પડી,
ડુસકાં ડૂબી ગયા શરણાઈમાં.

બંધ બારી રાખનારાંને પૂછો,
ફર્ક શું છે ધૂપ ને પરછાંઈમાં.

કોઈ ‘ચાતક’ને જગાડો ખ્વાબથી,
ધૂંધળું દેખાય આંખે ઝાંયમાં.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (6)
Reply

મજાના મત્લા સહિત આખી ગઝલ સુંદર…!!

Reply

ઉત્તમ મત્લા સાથે તાજગીસભર ગઝલ

Reply

સાવ સાચી વાત છે કે જીવી જવાની લહાયમાં આપણે બધા સંબંધોને દાવમાં લગાવી દીધા છે……..ખુબ સરસ!!!!!

કોઈ ‘ચાતક’ને જગાડો ખ્વાબથી……
જાગૃત અવસ્થા માંગવાનો આપણો અભિકાર છે.
મત્લા અને મક્તા ખૂબ સરસ થયા છે.
સુંદર સંવેદનોથી સભર આખી ગઝલ માણવાલાયક થઈ છે.
અભિનંદન !

Reply

ખુબ જ સુંદર. એકદમ સાચી વાત. ખુબ જ ગમી …

જિંદગી જીવી જવાની લ્હાયમાં,
આપણે કૂદી રહ્યાં છે ખાઈમાં.

આ શેરમાં વ્યાકરણ દોષ જણાય છે. આપણે કૂદી રહ્યા છે ખાઈમાં… ને બદલે આપણે કૂદી રહ્યા’તા ખાઈમાં કરવું પડે. જેથી છંદ અને વ્યાકરણદોષ બંને નભી જાય છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.