દરિયો ઉધાર દે

દર્પણના ગામમાં મને દૃશ્યો ઉધાર દે,
બે-ચાર આંખમાં મને સ્વપ્નો ઉધાર દે.

બાકીની જિંદગી તને આપી દઉં પ્રભુ,
વીતી ગયેલ કાલનો ટુકડો ઉધાર દે.

બે-ચાર પ્રેમની પળો આપી નહીં શકું,
બદલામાં તું ભલે મને સદીઓ ઉધાર દે.

પરવરદિગાર માફ કર મારા ગુનાહ ને,
મારી શરમને ઢાંકવા પરદો ઉધાર દે.

પ્હોંચી શકાય શી રીતે તારા નગર સુધી,
મંઝિલ મળી ગઈ મને, રસ્તો ઉધાર દે.

શંકાના ગામથી જવું શ્રધ્ધા-શિખર સુધી,
ભટકી પડે ચરણ કદી, નક્શો ઉધાર દે.

તારા દરશની ઝંખના શમતી નથી પ્રભુ,
મારી તરસને ખાળવા દરિયો ઉધાર દે.

‘ચાતક’ લખી લખી અને થાકી ગયો પ્રભુ,
તારા હૃદય લગી જવા શબ્દો ઉધાર દે.

– © દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

શંકાના ગામથી જવું શ્રધ્ધા-શિખર સુધી,
ભટકી પડે ચરણ કદી, નક્શો ઉધાર દે. ….વાહ,
મજાની ગઝલ…!! બધાં જ શે’ર સુંદર થયાં છે.

શંકાના ગામથી જવું શ્રધ્ધા-શિખર સુધી,
ભટકી પડે ચરણ કદી, નક્શો ઉધાર દે……

વાહ વાહ બહોત ખુબ ….સુંદર રચના…..ગમી

તારા દરશની ઝંખના શમતી નથી પ્રભુ,
મારી તરસને ખાળવા દરિયો ઉધાર દે.

કાયમ આવી ગઝલો અમને વાંચવા ઉધાર દીધા કરો… ક્યા બાત હૈ…

Reply

શંકાના ગામથી જવું શ્રદ્ધા-શિખર સુધી,
ભટકી પડે ચરણ કદી, નકશો ઉધાર દે.
સુંદર મક્તા સાથે સરસ ગઝલ

તારા હૃદય લગી જવા શબ્દો ઉધાર દે…. વાહ !
સુંદર મક્તા અને આ પણ..
શંકાના ગામથી જવું શ્રધ્ધા-શિખર સુધી,
ભટકી પડે ચરણ કદી, નક્શો ઉધાર દે…

પરવરદિગાર માફ કર મારા ગુનાહ ને,
મારી શરમને ઢાંકવા પરદો ઉધાર દે.

ખુબ સુન્દર …!!

બધા જ શેર ગમી જાય એવા છે.

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

Reply

ખૂબ સુંદર ગઝલ!

Reply

મનગમતા નામને ઉમર ના હોય, એ તો ગમે ત્યારે હાથ પર લખાય,
મૌસમને જોઈને ફુલ નથી ખીલતા, પણ ફુલના ખીલવાથી મૌસમ બદલાય.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.