ટોળે વળે ના

સૌ મિત્રોને દશેરા મુબારક હો …

નિરાધાર આંસુ નયનમાં મળે ના,
તિરાડો અમસ્તી હૃદયમાં પડે ના.

હશે કોઈ કારણ મજાનું નહીંતર
ઉદાસી સરેઆમ ટોળે વળે ના.

ગયો હાથમાંથી સરી તીર માફક,
સમય કોઈ કાળેય પાછો ફરે ના.

અરે, કોઈ રોકો હઠીલા સ્મરણને,
જુઓ દર્દ પાછું ફરી સળવળે ના.

હૃદય સાંભરે છે હજુ એજ પગરવ,
નયન આગમનને ભલે સાંભળે ના.

જુઓ સ્વપ્ન ‘ચાતક’ હવે બંધ આંખે
રખે કોઈ આવીને એને છળે ના.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (15)
Reply

વાહ…ખૂબ ખૂબ સરસ રચના.

આખી ગઝલ સહજ, સુંદર અને સરળ. મક્તા તો એકદમ મસ્ત. ખાલી ઉદાસીને નોંતરતુ કારણ “મજાનુ” હોઇ શકે ? કોઇ બીજો વધુ ઉચિત શબ્દ હોત તો ભાવ ઓર ખીલી ઉઠત.

Reply

દશેરા આપને પણ મુબારક. સરસ સન્વેદનશીલ ગઝલ.

સમય અને વહેણ કદી શમતાં નથી.
સરેઆમ ઉદાસી બદલ આશ્વાસન !

તમારા શબ્દમાં અનુભૂતિ અને તેની અભિવ્યક્તિ તસતસ(ઘનિભૂત) તરે છે અને વાંચનારના સંવેદનને તૃપ્ત કરે છે.
હૃદય સાંભરે છે હજુ એજ પગરવ,
નયન આગમનને ભલે સાંભરે ના.

Reply

મનને ગમે તેવી ગઝલ.

સરસ ગઝલ.
અરે, કોઈ રોકો હઠીલા સ્મરણને,
જુઓ દર્દ પાછું ફરી સળવળે ના.

હૃદય સાંભરે છે હજુ એજ પગરવ,
નયન આગમનને ભલે સાંભરે ના.
વાહ્
જો એ વ્યક્તિ જ હાજર હોય તો એનોય છે આનંદ,
નહીંતર આમ ક્યાં ઓછો છે એની યાદનો મહિમા?

તમારી આખરી કેટલીક ગઝલોમાં યોગ્ય શબ્દોના યોગ્ય ઉપયોગથી સંવેદન ઘૂંટાઈને અવતરે છે. છંદનો કુશળતા ભર્યો ઉપયોગ વાચનને પણ વહેતું રાખે છે. સરસ ગઝલ. બધા જ શેર ગમી જાય એવા છે.

દેવિકાબેન,
આપના પ્રતિભાવ બદલ આભાર.
બીજા શેરમાં ‘મજાનું’ શબ્દનો ઉપયોગ વ્યંગરૂપે /વક્રોક્તિ તરીકે કરેલો છે. એટલે જ એ શેર મારી નજરે વધુ ઉઠાવ પામે એવો થયો છે.

હશે કોઈ કારણ મજાનું નહીંતર
ઉદાસી સરેઆમ ટોળે વળે ના
વાહ..!
સરસ ગઝલ.

Reply

મજાના કારણથી પણ ટોળૅ વળતી ઉદાસીની નવી વિભાવના…સુંદર ગઝલ.

આ ગમ્યું.. અરે, કોઈ રોકો હઠીલા સ્મરણને,
જુઓ દર્દ પાછું ફરી સળવળે ના.

પાંચમાં શે’રમાં ‘સાંભરે’ની જગ્યાએ ‘સાંભળે’ ન હોવું જોઇએ…???

ગયો હાથમાંથી સરી તીર માફક,
સમય કોઈ કાળેય પાછો ફરે ના.

અરે, કોઈ રોકો હઠીલા સ્મરણને,
જુઓ દર્દ પાછું ફરી સળવળે ના.

સરસ ભાવ અભિવ્યક્તિ.

હૃદય સાંભરે છે હજુ એજ પગરવ,
નયન આગમનને ભલે સાંભરે ના.
‘સાંભરે’ ની જગ્યાએ ‘સાંભળે’ હોવું જોઇએ એવું લાગે છે.

@ અશોકભાઈ, મનહરભાઈ,
તમારી વાત સાચી છે. પાંચમાં શેરમાં ‘સાંભરે’ નહીં પણ ‘સાંભળે’ હોવું જોઈએ. સુધારો કરી લીધો છે. ધ્યાન પર લાવવા બદલ ખુબ ખુબ આભાર.

ઉદાસી સરેઆમ ટોળે વળે ના…

ઉદાસી ટોળે વળવાનું સુંદર કારણ આપ્યું.

સરળ બાની કહેવાયેલ સુંદર વાતો !

અભિનંદન !

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.