મલ્હારમાં ગાવું ઘટે

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


(તરન્નુમ – રાજુ યાત્રી)

ઝાંઝવા થૈને સરોવરમાં કદી ન્હાવું ઘટે,
જિંદગીના ગીતને મલ્હારમાં ગાવું ઘટે.

વેદના વચ્ચે ખડકની જેમ ઊભા શું તમે,
લાગણીના સ્પર્શથી ક્યારેક ચીરાવું ઘટે.

એમની વાતો સરળ ને સાવ સીધી હોય, છો,
એમની વાતે કદી અમથુંય ભરમાવું ઘટે.

રેતના ઘર બાંધવા હેતાળ સાગરના તટે,
આપણે બાળક બનીને ક્યાંક ખરડાવું ઘટે.

રાતદિ ઉપકાર કરતા વૃક્ષને કાપ્યા પછી,
માનવી થઈને હવે સાચે જ શરમાવું ઘટે.

જિંદગી ‘ચાતક’ રહસ્યો ખોલશે, તો શું થશે,
સ્વપ્નની કોમળ ત્વચા, એનુંય તરડાવું ઘટે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (13)

વેદના વચ્ચે ખડકની જેમ ઊભા શું તમે,
લાગણીના સ્પર્શથી ક્યારેક ચીરાવું ઘટે.

ખૂબ સરસ ગઝલ

મલહાર ગાતા ગાતા ય તરડાય જિંદગી તોય થિગડા દૈ ને જિવવુ ઘટે ……..

ગઝલ લખી ત્યારથી જ આ ગડમથલ ચાલે છે. ..
ઝાંઝવા થઈને કદી સરવરમહીં ન્હાવું ઘટે – રાખવું કે
ઝાંઝવા થઈને સરોવરમાં કદી ન્હાવું ઘટે … ક્યારેક મન પણ બાળક બની રમ્યા કરે છે .. 🙂

સરસ ગઝલ છે.આભાર !

તરન્નુમમા સુંદર રજુઆત
રાતદિ ઉપકાર કરતા વૃક્ષને કાપ્યા પછી,
માનવી થઈને હવે સાચે જ શરમાવું ઘટે.

જિંદગી ‘ચાતક’ રહસ્યો ખોલશે, તો શું થશે,
સ્વપ્નની કોમળ ત્વચા, એનુંય તરડાવું ઘટે.
વાહ્

જીવનની ઢાંકેલી ઉણપોને વ્ય્ક્ત કરતી ગઝલ. આ વધારે ગમ્યું-
રેતના ઘર બાંધવા હેતાળ સાગરના તટે,
આપણે બાળક બનીને ક્યાંક ખરડાવું ઘટે.

Reply

ખુબ સુંદર ગઝલ.. મજાના અર્થપૂર્ણ શે’ર…

વાહ..
વેદના વચ્ચે ખડકની જેમ ઊભા શું તમે,
લાગણીના સ્પર્શથી ક્યારેક ચીરાવું ઘટે.

રેતના ઘર બાંધવા હેતાળ સાગરના તટે,
આપણે બાળક બનીને ક્યાંક ખરડાવું ઘટે.

રાતદિ ઉપકાર કરતા વૃક્ષને કાપ્યા પછી,
માનવી થઈને હવે સાચે જ શરમાવું ઘટે.

Reply

સુંદર ગઝલ અને એટલી જ સુંદર રજુઆત .. મજા આવી.

Reply

રેતવાળો શેર અને મક્તા સરસ રહ્યા.

રેતના ઘર બાંધવા હેતાળ સાગરના તટે,
આપણે બાળક બનીને ક્યાંક ખરડાવું ઘટે.

રાતદિ ઉપકાર કરતા વૃક્ષને કાપ્યા પછી,
માનવી થઈને હવે સાચે જ શરમાવું ઘટે……..ખુબ જ સરસ ગઝલ છે… ખુબ જ ગમી….

સાદ્યંત સુંદર ગઝલ.

Reply

બધા જ શે’ર દમદાર થયા છે!
સુધીર પટેલ.

આપણે બાળક બની ક્યાક ખરડાવુ ઘટે…..બહુ સુન્દર રચના.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.