અંત નોખા હોય છે

હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

ખુશનસીબોના જ કિસ્મતમાં લખી દિવાનગી,
બદનસીબોના લલાટે ફક્ત ધોખા હોય છે.

આમ તો બે હોઠ, આંખો, બે જ હૈયાઓ મળે,
તોય અંદાજો મિલનના સૌ અનોખા હોય છે !

પ્રેમની તસવીર કો’દિ ધુંધળી થાતી નથી,
સ્મિત મુખ પર ઝળહળે, છો દાંત બોખા હોય છે.

એ સદીઓથી થતા ‘ચાતક’ ભલે બદનામ પણ,
એમને જોવા તરસતાં સહુ ઝરોખા હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (18)

બહુ જ સરસ ગઝલ
આ શેર તો બહુ જ ગમ્યો…..

પ્રેમની તસવીર કો’દિ ધુંધળી થાતી નથી,
સ્મિત મુખ પર ઝળહળે, છો દાંત બોખા હોય છે.

હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

ખુશનસીબોના જ કિસ્મતમાં લખી દિવાનગી,
બદનસીબોના લલાટે ફક્ત ધોખા હોય છે.

વાહ દક્ષેશભાઇ, આપના દરેક શેર અનોખા હોય છે…!!!!!

સરસ ગઝલ, પહેલી બે લીટી વિશેષ ગમી. સરયૂ

આપનો પ્રતિભાવ “Meant To Be” મારા અનુભવ વિષે બહુ સરસ હતો. હમણા સેવા કાર્યમાં, one NPO wanted, ગુજ.માંથી અંગ્રેજી translation મદદ જોઈતી હતી તેમાં વ્યસ્ત હતી.

સરસ ગઝલ દક્ષેશભાઈ….
એક બાબત ધ્યાને પડી, એ સવિનય જણાવવાનું મન થાય છે કે,
મત્લાથી લઈ છેક સુધી જળવાયેલ નોખા, ચોખા, વિ. કાફિયા, મક્તામાં અભરખા કેમ ?

મહેશભાઈ,
તમારી વાત સાચી છે. કોફિયાદોષ પરત્વે ધ્યાન દોરવા બદલ આભાર.
પાંચમા શેરને બદલીને મક્તાનો શેર બનાવ્યો …
એ સદીઓથી થતા ચાતક ભલે બદનામ પણ,
એમને જોવા તરસતાં સહુ ઝરોખા હોય છે.
અને
પ્રેમનું દૈવી રસાયન પામવા ‘ચાતક’ અહીં,
હોઠમાં ઘુંટેલ સોનેરી અભરખા હોય છે.
– એ શેર રદ કર્યો છે.

દક્ષેશભાઈ, મત્લાનો શેર ખૂબ ગમ્યો. બાકી બધા શેર પણ સરસ થય છે.

એક શેર-

પ્રેમની ગત એટલે ન્યારી કહી,
ઢાઇ અક્ષર આજ કાચા નીકળ્યા.

Reply

સામાન્યતઃ અઘરા ગણાતા કાફિયાને સારા નિભાવ્યા છે. મત્લામાં અભરખા કે ઝરોખા જેવા કફિયાનો ઉપયોગ થતાં સુક્ષ્મ લાગતો કાફિયાદોષ નિવારી શકાય છે.

    કીર્તિકાન્તભાઈ,
    કાફિયાદોષ નિવારવા તમે સુચવેલ વાત સોળ આના સાચી પણ મત્લાનો શેર ગમી ગયેલો એટલે એને બદલવા કરતાં ગઝલમાં એક શેર ઓછો કરવો વધુ યોગ્ય લાગ્યો. ઘણી વાર કોઈક શેર સાથે એવો લગાવ થઈ જાય … મત્લાનો શેર મનમાં ઉગ્યો પછી જ આખી ગઝલ લખાઈ એથી એનો એકાદ શબ્દ બદલું કે આગળપાછળ કરું પણ એનો ભાવ બદલાય એવું કશું કરવાનું ન રુચ્યું.
    આપના સુચન અને પ્રતિભાવ બદલ આભાર. મહેશભાઈ, આપનો પણ ફરીથી આભાર. આપ જેવા મિત્રોના સુચનથી જ વધુ ને વધુ સારુ લખવાની પ્રેરણા મળે છે.

આમ તો બે હોઠ, આંખો, બે જ હૈયાઓ મળે,
તોય અંદાજો મિલનના સૌ અનોખા હોય છે !

દક્ષેશભાઇ..ખુબ જ મઝાની ગઝલ છે….
પ્રેમની તસવીર કો’દિ ધુંધળી થાતી નથી,
સ્મિત મુખ પર ઝળહળે, છો દાંત બોખા હોય છે.

આ શેર પણ ખુબ જ મઝાનો છે…..અભિનંદન…..

સરસ ગઝલ
હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

ખુશનસીબોના જ કિસ્મતમાં લખી દિવાનગી,
બદનસીબોના લલાટે ફક્ત ધોખા હોય છે.
શેર ખુબ સરસ

અનોખા પ્રેમની નોખી ગઝલ, આ વધારે ગમ્યું ..
આમ તો બે હોઠ, આંખો, બે જ હૈયાઓ મળે,
તોય અંદાજો મિલનના સૌ અનોખા હોય છે !

હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

આમ તો બે હોઠ, આંખો, બે જ હૈયાઓ મળે,
તોય અંદાજો મિલનના સૌ અનોખા હોય છે !

એ સદીઓથી થતા ‘ચાતક’ ભલે બદનામ પણ,
એમને જોવા તરસતાં સહુ ઝરોખા હોય છે.

ખુબ સરસ…

હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

બહુ જ મર્મભેદી શેર મુક્યા છે આખી ગઝલ માં. અભિનંદન, દક્ષેશભાઈ.

Reply

તમારા બ્લોગ પરના ઇજનના મેઇલ સ્પામમાં જતા રહેલા. આજે અચાનક બીજો એક મેઇલ શોધતાં જડી ગયા,

ગઝલનો તમારો પ્રયાસ વધાવવા યોગ્ય છે, ઉપરના પ્રતિભાવોમાં જણાવેલી કાફિયાની ક્ષતિ સુધારી લીધી તે સારું થયું. બીજા એક હકિકત દોષ તરફ ધ્યાન દોરવાનું મન થાય છે, ચોથા શે’રમાં દાંત બોખાની વાત કઠે… દાંત વિના મોઢું બોખું હોય….

1 2

Leave a Comment to સુનીલ શાહ Cancel Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.