અંત નોખા હોય છે

હર પ્રણયની વારતાના અંત નોખા હોય છે,
ક્યાંક આંસુ, ક્યાંક કંકુ સાથ ચોખા હોય છે.

ખુશનસીબોના જ કિસ્મતમાં લખી દિવાનગી,
બદનસીબોના લલાટે ફક્ત ધોખા હોય છે.

આમ તો બે હોઠ, આંખો, બે જ હૈયાઓ મળે,
તોય અંદાજો મિલનના સૌ અનોખા હોય છે !

પ્રેમની તસવીર કો’દિ ધુંધળી થાતી નથી,
સ્મિત મુખ પર ઝળહળે, છો દાંત બોખા હોય છે.

એ સદીઓથી થતા ‘ચાતક’ ભલે બદનામ પણ,
એમને જોવા તરસતાં સહુ ઝરોખા હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (18)

અશોકભાઈ,
તમારી વાત સો ટકા સાચી. પણ લોકબોલીમાં આપણે જેમ ઘઉં દળવાને બદલે લોટ દળવાની વાત કરીએ એવું છે… દળેલાને જ લોટ કહેવાય. એ જ રીતે સામાન્ય બોલચાલમાં દાંત ન હોય તો – દાંતે બોખા છે – એમ પ્રયોજીએ છીએ. એ પરથી દાંત બોખા હોય છે એમ લખ્યું છે. સૂચન બદલ આભાર.

Reply

Nice gazal

1 2

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.