ઘટના ભુલાવી જાય છે

આંખના આંસુ ઘણી ઘટના ભુલાવી જાય છે,
લાગણીઓ પ્રેમમાં સાચે જ ફાવી જાય છે.

એક પળ માટે ઊભા રહી એ જરા પાછળ જુએ,
એટલી હરકત ઘણાં સપનાં સજાવી જાય છે.

બેવફાઈ શ્વાસની, પીડે સતત સંવેદના,
જીંદગી સ્મિતે છતાં સઘળું નભાવી જાય છે.

શું હશે એવું, હજી શોધ્યા કરું એની કૂંચી,
(કે) પારકું ઘર, પારકો વિસ્તાર ભાવી જાય છે.

શ્વાસનું આવાગમન કે વેદનાઓનું કવન,
બે જ શબ્દોમાં જીવનનો સાર આવી જાય છે.

હર્ષ, પીડા, ખેવના, ઉન્માદ, ‘ચાતક’ની તરસ,
આ સમયના દાંત તો કેવુંય ચાવી જાય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (9)
Reply

વાહ !!!!! દક્ષેશભાઈ, નવું નવું લખતા રહેજો.

Reply

જીવનની વરવી વાસ્તવિકતાઓનું સુંદર શબ્દોમાં અને નવા અંદાઝમાં આલેખન ‘ચાતક’ની જીવન-તરસનું તાદૃશ પ્રતિબિંબ નથી લાગતું?!!!

સમયના દાંત બધું જ ચાવી શકે ને ?

શ્વાસનું આવાગમન કે વેદનાઓનું કવન,
બે જ શબ્દોમાં જીવનનો સાર આવી જાય છે
વાહ વાહ દક્ષેશભાઇ…સરસ ગઝલ આ શેર સિવાય મક્તાનો શેર પણ સરસ છે… અભિનંદન…

સ રસ રચના
શ્વાસનું આવાગમન કે વેદનાઓનું કવન,
બે જ શબ્દોમાં જીવનનો સાર આવી જાય છે.
ખૂબ સુંદર
યાદ્
વ્યથાનાં પાન કીધાં છે, ખુશીનો દમ નથી લીધો
ઘડાયું છે જીવન મારું હમેશાં વેદનાઓમાં

દરેક પંક્તિ બહુ સરસ. સુંદર રચના.
સરયૂ

Reply

સરસ ગઝલ બની છે. અભિનંદન.

શું હશે એવું, હજી શોધ્યા કરું એની કૂંચી,
(કે) પારકું ઘર, પારકો વિસ્તાર ભાવી જાય છે.

શ્વાસનું આવાગમન કે વેદનાઓનું કવન,
બે જ શબ્દોમાં જીવનનો સાર આવી જાય છે.

સુંદર રચના !

પારકું ઘર, પારકો વિસ્તાર ભાવી જાય છે…..

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)