કંતાય છે ગઝલ

લાગણીના ઢાળ પર સર્જાય છે ગઝલ,
તૂટતાં મુશ્કેલથી સંધાય છે ગઝલ.

માતૃભૂમિ ગુર્જરીની વાત શું કરવી,
રેંટિયાઓ પર અહીં કંતાય છે ગઝલ.

સોમનાથે શબ્દ, પાટણથી લઈ પ્રભુતા,
શેર સાસણના થકી ગર્ભાય છે ગઝલ.

દૂધમલ નવલોહિયાઓના શૂરાતનથી,
પાળિયાઓમાં પછી બંધાય છે ગઝલ.

ટેક ‘ગાંધી’ની બને ‘સરદાર’ની શૂરતા,
જશ્ન-એ-આઝાદી થકી રંગાય છે ગઝલ

આપસી સદભાવ, શ્રધ્ધા, ભાઈચારાથી
ઈદથી ઉતરાણ લગ લંબાય છે ગઝલ.

આવનારી કાલ બનશે આજની આંધી,
આજકલ ‘મોદી’ થકી પંકાય છે ગઝલ.

છે હવે ‘ચાતક’ પ્રતીક્ષા ગૌરવી પળની,
જોઈએ છે ક્યાં સુધી સંતાય છે ગઝલ.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)

આપસી સદભાવ, શ્રધ્ધા, ભાઈચારાથી
ઈદથી ઉતરાણ લગ લંબાય છે ગઝલ.

આવનારી કાલ બનશે આજની આંધી,
આજકલ ‘મોદી’ થકી પંકાય છે ગઝલ.
વાહ્

સરસ ગઝલ દક્ષેશભાઇ…
ઈદથી ઉતરાણ લગ ની વાત વધુ ગમી – અભિનંદન.

આપસી સદભાવ, શ્રધ્ધા, ભાઈચારાથી
ઈદથી ઉતરાણ લગ લંબાય છે ગઝલ.

બહુ સરસ.

Reply

વાહ દક્ષેશભાઈ, સુંદર ગઝલ..ગુજરાતની સૌરભ અનુભવાય છે..

આપસી સદભાવ, શ્રધ્ધા, ભાઈચારાથી
ઈદથી ઉતરાણ લગ લંબાય છે ગઝલ.

આવનારી કાલ બનશે આજની આંધી,
આજકલ ‘મોદી’ થકી પંકાય છે ગઝલ.

માતૃભૂમિ ગુર્જરીની વાત શું કરવી,
રેંટિયાઓ પર અહીં કંતાય છે ગઝલ…..વાહ વાહ દક્ષેશભાઇ.. ખુબ જ મઝાની ગઝલ…ઇદથી ઉતરાણ અને મોદી વાળો બન્ને શેર પણ ગમ્યા… અભિનંદન્

Reply

ખુબ સરસ !! જય સોમનાથ.

Reply

ખુબ સરસ વાહ દક્ષેશભાઈ, સુંદર ગઝલ..ગુજરાતની સૌરભ અનુભવાય છે..

આપસી સદભાવ, શ્રધ્ધા, ભાઈચારાથી
ઈદથી ઉતરાણ લગ લંબાય છે ગઝલ.

આવનારી કાલ બનશે આજની આંધી,
આજકલ ‘મોદી’ થકી પંકાય છે ગઝલ.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.