આંગણે વરસાદ છે

શ્હેરમાં ભીની ગલી ને ગામડે વરસાદ છે,
આગમનની શક્યતાનો બારણે વરસાદ છે.

એ હશે કેવી મિલનની તાજગી વરસો જૂની,
એક છાંટો થાય ને મન સાંભરે, વરસાદ છે.

જૂઈની વેલી સમી કન્યા વળાવી તે સમે,
ભર ઉનાળે એમ લાગ્યું, માંડવે વરસાદ છે.

એક-બે આંસુ છુપાવી ના શક્યા વાદળ જરી,
હર્ષથી બોલી ઉઠ્યા સૌ, ‘આવ રે વરસાદ’ છે.

રેતના દરિયા ઉલેચીને છુપાઈ લાગણી,
શી ખબર એને બધાની ભીતરે વરસાદ છે.

તગતગે એની સ્મૃતિ ‘ચાતક’ હજીયે આંખમાં,
લોક છો કહેતા ફરે કે આંગણે વરસાદ છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (10)
Reply

વાહ ભાઈ! આ તો જેને ભીતરે વરસાદ હોય તે જ લખી શકે……
“રેતના દરિયા ઉલેચીને છુપાઈ લાગણી,
શી ખબર એને બધાની ભીતરે વરસાદ છે.”
બહોત ખૂબ!

શ્હેરમાં ભીની ગલી ને ગામડે વરસાદ છે,
આગમનની શક્યતાનો બારણે વરસાદ છે.

એ હશે કેવી મિલનની તાજગી વરસો જૂની,
એક છાંટો થાય ને મન સાંભરે, વરસાદ છે.
વા હ્

ગની ચાચાની યાદ આવી
તમારાં અહીં આજ પગલાં થવાનાં,
ચમનમાં બધાંને ખબર થૈ ગઈ છે.

ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ,
ફૂલોની ય નીચી નજર થૈ ગઈ છે.

શરમનો કરી ડોળ સઘળું જુએ છે
કળી પાંદડીઓના પડદે રહીને,

Reply

આખીયે ગઝલ લાગણીથી તરબતર છે અને દરેક શેર એનો પડઘો લૈ આવે છે. ખરેખર અદભૂત રચના.

સુંદર ગઝલ….
વાહ!
ત્રીજા શેર માટે અલગથી ખાસ અભિનંદન.

ખુબ જ સરસ મઝાની ગઝલ… ઉપરનો શેર મને વધુ ગમ્યો…..સરસ ગૂંથણી કરી છે… અને તે પણ મઝાના રદીફ સાથે…..અભિનંદન

જૂઈની વેલી સમી કન્યા વળાવી તે સમે,
ભર ઉનાળે એમ લાગ્યું, માંડવે વરસાદ છે….. અદભૂત રચના… અભિનંદન

Reply

સુંદર ભીંજવે એવી વરસાદી ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

વરસાદના રૂપકનો સુંદર ઉપયોગ. સરસ ભાવવાહિ રચના. આંખોમાં આંસુનો વરસાદ લાવી દે એવો આ શેર કન્યાવિદાયનો સમય યાદ અપાવી જાય છે.

જૂઈની વેલી સમી કન્યા વળાવી તે સમે,
ભર ઉનાળે એમ લાગ્યું, માંડવે વરસાદ છે.

ભર ઉનાળે એમ લાગ્યું, માંડવે વરસાદ છે….

સુંદર લાગણી સભર રચના !
બધા જ શેર આસ્વાદ્ય થયા છે.
ખાસ અભિનંદન !

ભર ઉનાળે ખીલી વસંત….તમારું આગમન તો એક બહાનું છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.