વિસ્તાર વધતો જાય છે

લાગણીના ગામનો વિસ્તાર વધતો જાય છે,
એમ લાગે છે, જગતમાં પ્યાર વધતો જાય છે.

સરહદો કાયમ રહે પણ ના રહે શિકવા-ગીલા,
તો ખરેખર થાય કે સહકાર વધતો જાય છે.

આખરે સ્વીકાર થાશે એમની હસ્તી તણો,
ધારણાના બળ ઉપર તોખાર વધતો જાય છે.

એ જ કારણથી કબીરા પોક મૂકીને રડે,
આજકલ કાશી-અવધ યલગાર વધતો જાય છે.

આંખના આંસુ હૃદયની લાગણીને છેતરે,
વાતમાં કૈં તથ્ય છે કે ક્ષાર વધતો જાય છે.

કેટલી સંવેદનાઓને તમે ખાળી શકો ?
એ જ કારણ છે, કલમ પર ભાર વધતો જાય છે.

વાસ્તવિકતાની કચેરીમાં પડે પગલાં પછી,
સિર્ફ ‘ચાતક’ સ્વપ્નનો દરબાર વધતો જાય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (15)
Reply

Extra ordinary and great thoughts. Now a days Gujarati Literature lost their place although its having great culture. But your effort is great.

સરસ ગઝલ! લાગણીનો વિસ્તાર! સરસ!!
સપના

ઉત્ક્રુષ્ટ અપેક્ષાની સંવેદનશીલ ગઝલ, આ વધારે ગમ્યુ
એ જ કારણથી કબીરા પોક મૂકીને રડે,
આજકલ કાશી-અવધ યલગાર વધતો જાય છે….

Reply

સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

સુંદર ગઝલ
કેટલી સંવેદનાઓને તમે ખાળી શકો ?
એ જ કારણ છે, કલમ પર ભાર વધતો જાય છે.
વાહ્

કેટલી સંવેદનાઓને તમે ખાળી શકો ?
એ જ કારણ છે, કલમ પર ભાર વધતો જાય છે….!!
આ પન્ક્તિઓ ખુબ ગમી .. આમ તો જો કે આખી રચના જ સુન્દર છે … અભિનન્દન ..!!

સરસ ગઝલ.

આંખના આંસુ હૃદયની લાગણીને છેતરે,
વાતમાં કૈં તથ્ય છે કે ક્ષાર વધતો જાય છે.

કેટલી સંવેદનાઓને તમે ખાળી શકો ?
એ જ કારણ છે, કલમ પર ભાર વધતો જાય છે.

સુપર શેર …દક્ષેશભાઇ..મઝાની ગઝલ ..અભિનંદન્

આંખના આંસુ હૃદયની લાગણીને છેતરે….

સુંદર રચના !

Reply

લાગણી, આંસુ, પ્યાર, સંવેદનાને તમે ખરેખર કંઈક નવા અંદાજમાં જ ટોપલી ભરીને લઈ આવ્યા! વાહ! ભાઈ વાહ!

ઘણી સરસ રચનો કરો છો, અભિનંદન.
કેટલી સંવેદનાઓને તમે ખાળી શકો ?
એ જ કારણ છે, કલમ પર ભાર વધતો જાય છે.
વાહ!

હ્રદય સ્પર્શી વિચારો ને ખુબ જ સલુકાઈપૂર્વક રજુ કર્યા છે. બહુ સરસ ગઝલ.

સરહદો કાયમ રહે પણ ના રહે શિકવા-ગીલા,
તો ખરેખર થાય કે સહકાર વધતો જાય છે.

ક્યા બાત હૈ!!!!!!

Reply

ખુબ જ સુન્દર !!!
આંખના આંસુ હૃદયની લાગણીને છેતરે,
વાતમાં કૈં તથ્ય છે કે ક્ષાર વધતો જાય છે.

આંખોથી ઓઝલ ભલે હોય તું તોયે હ્દયે ઝણકાર વધતો જાય છે…….

આખી ગઝલ સરસ થઈ છે. અભિનંદન.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.