આંખોમહીં ઘોળાય છે

શબ્દ એના ઘર સુધી ક્યાં જાય છે ?
માર્ગમાં એ તો ફકત ઢોળાય છે.

રાત-દિ કોશિશ કરો તોયે કદી,
આયનામાં જાત ક્યાં ખોળાય છે?

એક અણધાર્યું મિલન એનું હજી
સ્વપ્ન થઈ આંખોમહીં ઘોળાય છે.

લોહીના સંબંધ પણ અક્ષત નથી,
લાગણીઓથી સતત ડહોળાય છે.

દર્દની બારાખડી ઘૂંટો પછી,
આ કલમને શ્યાહીમાં બોળાય છે.

લ્યો ધરમકાંટો તમે ઉન્માદનો,
સ્પર્શ ‘ચાતક’ એમ ક્યાં તોળાય છે?

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (17)
Reply

વાહ! ફરી ફરી જઈને આયનામાં જોઇ આવ્યો, પણ વાત ચાતકની સાચી ઠરી!

સાવ સાચી વાત…આયનામાં જાત દેખાય છે, ખોળાતી નથી..સરસ ગઝલ…

Reply

જીવનનું સત્ય કહ્યુ ભાઈ. બહુ જ સરસ.

Reply

એક વાક્યમાં ખુબ સરસ કહ્યું …. લોહીના સંબંધ પણ અક્ષત નથી, લાગણીઓથી સતત ડહોળાય છે.

Reply

ખુબ સરસ વાત કરી દક્ષેશ. આયનામાં જાત ક્યાં ખોળાય છેં.

લોહીના સંબંધ પણ અક્ષત નથી,
લાગણીઓથી સતત ડહોળાય છે.

વાહ..સુંદર અભિવ્યક્તિ

રાત-દિ કોશિશ કરો તોયે કદી,
આયનામાં જાત ક્યાં ખોળાય છે ?……..

સુંદર રચના !

રાત દિન આયનામાં જોતા જોતા ચહેરો તો ઘસાય ગયો પણ આયને ઘસરકો એક્યે નથી ……

સાવ સત્ય!!
લોહીના સંબંધ પણ અક્ષત નથી,
લાગણીઓથી સતત ડહોળાય છે. આ શેર વિષેશ ગમ્યો!!
સપના

Reply

દર્દની બારાખડી ઘૂંટો પછી,
આ કલમને શ્યાહીમાં બોળાય છે.
દક્ષેશભાઈ.. બહુ સુંદર ગઝલ લાવ્યા..
બીજ જ્યારે ધરતીમાં ધરબાય છે
તો બની અંકૂર ફૂટી જાય છે….

Reply

બહુ જ સરસ રચના !

ખુબ જ સરસ ગઝલ…દક્ષેશભાઇ.. બધાજ શેર સરસ ભાવપુર્ણ છે… અભિનંદન

Reply

આપણા થકી આપણું સાચું પ્રતિબિંબ આયનામાં મળતું નથી.
બીજા દર્શાવે છે, ત્યારે આપણને તે ગમતું નથી.
ભાવનાઓનો ભંડાર. અભિનંદન.

લોહીના સંબંધ પણ અક્ષત નથી,
લાગણીઓથી સતત ડહોળાય છે.

દર્દની બારાખડી ઘૂંટો પછી,
આ કલમને શ્યાહીમાં બોળાય છે.
… ખૂબજ સરસ અને આગવા અંદાજ ભરી સુંદર ગઝલ માટે અભિનંદન.

બીજ થઈ દટાયા અમે…..રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)
કેફમાં ભૂલ્યા કરું…..રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)
-Pl find time to visit my site and leave a comment
સ્વરચિત અને ગમતીલી ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ
http://nabhakashdeep.wordpress.com/
With regards
Ramesh Patel

1 2

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.