જિંદગી ધીરેધીરે સમજાય છે

પાનખરમાં પાન ખરતાં જાય છે,
જિંદગી ધીરેધીરે સમજાય છે.

જ્ઞાન બોધિનું મળે ચારે તરફ
બુદ્ધ થઈને તોય ક્યાં રહેવાય છે ?

એક વીજળીનો ઝગારો લાવતાં,
આભને અંધાર આવી જાય છે.

હોઠથી પ્રારંભ પામેલી કથા,
આંખથી ક્યાં પૂર્ણતઃ કહેવાય છે ?

રૂપ ને સૌંદર્યના સ્વામી બની,
ફુલ પણ ક્યારેક તો પસ્તાય છે.

એ પ્રતિક્ષાનો ખરે મહિમા હશે,
નામ ‘ચાતક’નું હજી લેવાય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (20)
Reply

સુંદર રચના..વિચારો ઘણાં પ્રેરક લાગ્યાં. આવી જ સુંદર રચનાઓ થતી રહે. શુભાષિશ

સુંદર રચના …. અતિ સુંદર વિચારો …. સાચે જ જિંદગી ધીરે ધીરે સમજાય છે …… સમજાતી રહે છે………..તેના અંત સુધી.
આપ પણ જરૂર થી પધારશો , મારા “જિંદગી” કાવ્ય ઉપર આપના પ્રતિભાવો જરૂરથી આપશો.
http://piyuninopamrat.wordpress.com/2010/07/27/%E2%80%9C-%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E2%80%9D/

પારૂ કૃષ્ણકાંત “પિયુની”

Reply

વાહ! સુંદર ગઝલ માણવી ગમી!
સુધીર પટેલ.

હોઠથી પ્રારંભ પામેલી કથા,
આંખથી ક્યાં પૂર્ણતઃ કહેવાય છે ?
આ વધારે ગમ્યો છે..વાંચનપ્રિય ગઝલમાં…

સરસ ગઝલ!! પાન ખરતાં જોઇ આંસું ખરતાં લાગે ઈશ્વરનાં.. ઓકટૉબર.. ઊદાસીનો મહીનો. એમાં પાન ખરે જિંદગી સમજાય છે
– સપના

Reply

પાનખરમાં પાન ખરતાં જાય છે,
જિંદગી ધીરેધીરે સમજાય છે.
ખુબ સુંદર ગઝલ માણવી ગમે તેવી ગઝલ અને આ પાનખર ઘણી પ્રેરક છે..
હોઠથી પ્રારંભ પામેલી કથા,
આંખથી ક્યાં પૂર્ણતઃ કહેવાય છે ?
વાહ સુન્દર શેર ..

સુંદર ગઝલ થઈ છે

અભિનંદન !

Reply

રૂપ ને સૌંદર્યના સ્વામી બની,
ફુલ પણ ક્યારેક તો પસ્તાય છે.

એ પ્રતિક્ષાનો ખરે મહિમા હશે,
નામ ‘ચાતક’નું હજી લેવાય છે.

વાહ
યાદ આવ્યું
પોતાની ઊર્મિના સાગર મહીં,
એક છોકરી… ચાતક નજરે પ્રતિક્ષા કરે,
ને છીપ સમું તરસે- સ્વાતિનું બુંદ એક,

ક્યારે વરસે ?

સરસ ગઝલ દક્ષેશભાઈ,
બહુજ ગમી.
એમાંય
એક વીજળીનો ઝગારો લાવતાં,
આભને અંધાર આવી જાય છે.
આ તો એક લા-જવાબ અભિવ્યક્તિ……
-અભિનંદન

Reply

આ શેર સાથે આખી ગઝલ માટે અભિનન્દન

એક વીજળીનો ઝગારો લાવતાં,
આભને અંધાર આવી જાય છે.

વાહ વાહ આખે આખી ગઝલ કાબિલે દાદ છે…બહોત અચ્છે.. અભિનંદન

Reply

સુંદર ગઝલ ! વાહ! અભિનંદન.દક્ષેશભાઈ,
એમાંય
એક વીજળીનો ઝગારો લાવતાં,
આભને અંધાર આવી જાય છે.
લા-જવાબ કાબિલે દાદ !

બહોત અચ્છે દક્ષેશભાઈ. સરસ ગઝલ બની છે.

Reply

JKM… its a fabulous poem truely appreciate your efforts.. though wasn’t able to catch essence of each line but the line
”હોઠથી પ્રારંભ પામેલી કથા,
આંખથી ક્યાં પૂર્ણતઃ કહેવાય છે ?”
thats my fav.. keep up the good work kaku…

1 2

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.