આંસુઓ પીવાય છે

દુષ્કાળપિડીત માનવીઓની વ્યથા આલેખતી ગઝલ….

એમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે ?
જળ નહીં તો આંસુઓ પીવાય છે.

રણમહીં વરસ્યા કરે છે મૃગજળો,
ને હરણ થઈ જીંદગી જીવાય છે.

રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે.

તું લખે છે હસ્તરેખામાં ગઝલ,
ને અમારી પાંપણો ભીંજાય છે.

આશ તો ‘ચાતક’ બદનનું વસ્ત્ર છે,
જે નિરાશાઓ વડે ચીરાય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (19)

વ્યથાનું આલેખન સરળ અને લાગણીઓના ઉભરા વગર થયું છે તેથી વાંચવાનું ગમ્યું.
રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે.

સરસ ગઝલ. છંદ, બંધારણ અને રજૂઆત – બધા માટે અભિનંદન.

રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે.

Reply

પ્યાસની અનુભૂતિ કરાવતી સુંદર ગઝલ!
સુધીર પટેલ.

રણમહીં વરસ્યા કરે છે મૃગજળો,
ને હરણ થઈ જીંદગી જીવાય છે.
આખી ગઝલના શેર સરસ છે આ પંકતિઓ વિષેશ ગમી.
સપના

Reply

રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે……સરસ શેઅર ……અભિનન્દન…

લાજવાબ કલમ ચાલે છે ચાતકની.
હવે તો એને પુસ્તક સ્વરુપે બહાર આવવુ જ જોઈએ.
તમારા દરેક વિચારો વીંધાય છે.

Reply

સરસ ગઝલ
એમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે ?
જળ નહીં તો આંસુઓ પીવાય છે.

રણમહીં વરસ્યા કરે છે મૃગજળો,
ને હરણ થઈ જીંદગી જીવાય છે.
આંસુઓ દિલની ભીનાશની અભિવ્યકિત છે

રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે..
લાજવાબ શેર.

આંસુઓ ના જળથી ઠાર હવે; ચિતા નો અગ્નિ હજુએ લાલ છે…..

સરસ ગઝલ થઈ છે.
નખશિખ સુંદર રચના !
અભિનંદન !

Reply

રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે,
રોજ મનની માછલી વીંધાય છે.

આ શેરથી આખી ગઝલ ઉઠાવ પામી છે. બહુજ સરસ રચના.

Reply

સુન્દર…………………….
એમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે ?
જળ નહીં તો આંસુઓ પીવાય છે.

તમારી ગઝલ સંવેદનાથી ભરપુર મઝા કરાવી ગઈ. અભિનંદન!
“સાજ” મેવાડા

1 2

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.