તમારા ચરણમાં

મિત્રો, આજે મારી રચેલ અને મને ગણગણવાને ખૂબ ગમતી એવી પ્રાર્થના-ગઝલ. આશા છે એ આપને પણ ગમશે.

હિમાલય રમે છે તમારાં ચરણમાં,
ને ભાગિરથી છે તમારાં ચરણમાં.

અશંકિત અમારા નમન કેમ ના હો,
તીરથ સૌ મળે છે તમારાં ચરણમાં.

નવો પ્રાણ આપે બુઝાતા દીપકને,
છે સંજીવની એ તમારાં ચરણમાં.

તમે છો અમારા સદા કાજ સાહિલ,
ને મંઝિલ અમારી તમારાં ચરણમાં.

જડાવીને જડતા થયાં શીલ જેવાં,
કરોને અહલ્યા, તમારાં ચરણમાં.

નથી કૈં અમારો ઉગરવાનો આરો,
ઉગારો, સજા દો, તમારાં ચરણમાં.

અમે સહુ તમારી કૃપાનાં જ ‘ચાતક’,
કે થોડી જગા દો, તમારાં ચરણમાં.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (7)
Reply

સ્..ર્…સ્…ગઝલ્….મજા આવી ગઈ…..

Reply

“જડાવીને જડતા થયાં શીલ જેવાં” અને “કે થોડી જગા દો, તમારાં ચરણમાં” – આત્મ નિવેદન અને સમર્પણ એ નવધા ભક્તિના વિશિષ્ટ અંગોને “ચાતકે” સારી રીતે આત્મસાત કર્યા લાગે છે!

સુંદર રચના. સહજ પ્રાર્થના.

Reply

જડાવીને જડતા થયાં શીલ જેવાં,
કરોને અહલ્યા, તમારાં ચરણમાં.

વાહ્…વાહ્ ખૂબ સરળ અને સુંદર રચના.
-સ્નેહા- અક્ષિતારક

Reply

No audio for this poem? 🙂

તમે છો અમારા સદા કાજ સાહિલ,
ને મંઝિલ અમારી તમારાં ચરણમાં.

વાહ .!

ખુબ સરસ

મજા આવી

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.