બે ગઝલ

અલગ અલગ સમયે લખાયેલ .. સરખા રદીફવાળી બે ગઝલ ….

ભોળા હૃદયને એની ક્યાં જાણ હોય છે,
આંખોના આયનામાં અરમાન હોય છે.

એને કહી શકો છો નાદાનિયત તમે,
સ્વપ્નાં હકીકતોથી અણજાણ હોય છે.

ઝાકળનું માન રાખવા પલળી જવું પડે,
બાકી તો ફુલનુંય અભિમાન હોય છે.

પત્થરને પૂજવા વિશે બીજું તો શું કહું,
ઝૂકી જવામાં કોઈનું અપમાન હોય છે.

‘ચાતક’, ભલે ને આદમી નાનો ગણાય પણ,
એના રૂપે જ રાચતો ભગવાન હોય છે.

* * * * *

એની ઉઘાડી આંખમાં એ ધ્યાન હોય છે,
કે કોને એના આગમનની જાણ હોય છે.

કાતિલ નજરની વાતમાં ક્યાં છે નવું કશું,
આ પાંપણોનું નામ કદી મ્યાન હોય છે.

એના વિશે તો પારધીને પૂછવું પડે,
હર તીરમાં છૂપું કોઈ ફરમાન હોય છે.

નહીંતર જઈ વસે ના ભમરાં મકાનમાં ?
આશિક હૃદયને પ્રેમની પહચાન હોય છે.

‘ચાતક’ને શોધવા તમે શાને બધે ફરો,
મત્લા અને મક્તાની દરમ્યાન હોય છે.

– દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

COMMENTS (11)

ચાતક’ને શોધવા તમે શાને બધે ફરો,
મત્લા અને મક્તાની દરમ્યાન હોય છે.

બન્ને ગઝલના મક્તા અને મત્લાની વચ્ચે તમે આગવી રીતે પમાયા છો.

બન્ને ગઝલો સરસ
નહીંતર જઈ વસે ના ભમરાં મકાનમાં ?
આશિક હૃદયને પ્રેમની પહચાન હોય છે.
આ શેર વિશેષ ગમ્યો

બન્ને ગઝલો સરસ થઈ છે
ઝાકળનું માન રાખવા પલળી જવું પડે,
બાકી તો ફુલનુંય અભિમાન હોય છે.
ચાતક’ને શોધવા તમે શાને બધે ફરો,
મત્લા અને મક્તાની દરમ્યાન હોય છે.
આ લાઇનો વધારે ગમી..
સપના

સરસ ગઝલો દક્ષેશભાઈ….
બીજી ગઝલના પારધીવાળા શેરમાં નિશાન કે સંધાન કાફિયા કરીએ તો?-વિચારી જોજો.

એના વિશે તો પારધીને પૂછવું પડે,
હર તીરમાં છૂપું કોઈ ફરમાન હોય છે.

બહુ જ ફાઇન ગઝલો બન્ને…

Reply

બન્ને સરખા રદીફવાળી, પણ માણવી ગમે એવી સુંદર ગઝલો!
સુધીર પટેલ.

બંને ગઝલમાં તમે સમાન્તરે વહો છો.
અને ધારી અસર ઉપજાવી શક્યા છો.
મત્લા અને મક્તાની દરમ્યાનમાં તમે ખૂબ ખીલ્યા છો.
અભિનંદન !

Reply

ખરેખર બન્ને માણવા લાયક ગઝલ. ફૂલનુઁ બદલે ફૂલને બોલવામાઁ સહેલુઁ પડે કદાચ.!

વાહ સરસ શેર…
ઝાકળનું માન રાખવા પલળી જવું પડે,
બાકી તો ફુલનુંય અભિમાન હોય છે.

વાહ દક્ષેશભાઈ, બંને ગઝલ ખુબ સરસ છે . “પિયુની નો પમરાટ” માણવા આપ પધાર્યા તે માટે આપનો ખુબ ખુબ આભાર .
I am honored.
Regards,
Paru Krishnakant.

Reply

બન્ને ગઝલો ખૂબજ સરસ. કોઇ સારા કલાકાર પાસે ગવડાવવી જોઇએ……

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.