જય મંગલમૂર્તિ

મિત્રો, આજથી સૌના પ્યારા વિઘ્નહર્તા દુંદાળા દેવ ગણેશજી પધારી રહ્યા છે. તો આજે ઠેરઠેર ગવાતી મરાઠી ભાષામાં ગવાયેલી આ આરતી સાંભળીએ સ્વરકિન્નરી લતા મંગેશકરના સ્વરમાં.

જય દેવ જય દેવ જય મંગલમૂર્તિ
દર્શનમાત્રેં મનકામના પૂર્તિ (ધ્રુ.)

સુખકર્તા દુઃખહર્તા વાર્તા વિઘ્નાચી
નુરવી પુરવી પ્રેમ કૃપા જ યાચી
સર્વાંગી સુંદર ઉટિ શેંદુરાચી
કંઠે ઝલકે માળ મુક્તા ફળાંચી … જય દેવ

રત્નખચિત ફરા તુજ ગૌરીકુમરા
ચંદનાચી ઉટી કુમકુમ કેશરા
હિરેજડિત મુકુટ શોભતો બરા
રુણઝુણતી નૂપુરેં ચરણી ઘાગરિયા … જય દેવ

લંબોદર પિતાંબર ફણિવરબંધના
સરળ સોંડ વક્રતુંડ ત્રિનયના
દાસ રામાચા વાટ પાહે સદના
સંકષ્ટી પાવાવેં નિર્વાણી રક્ષાવેં સુરવર વંદના … જય દેવ

બોલો ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા …

COMMENTS (2)
Reply

I have been looking for this aarti in gujarati for years. I have also asked few Marathi speaking families several times for exact translation so I may recite along, but they never give it to me.

Hail to native Gujarati who provided this and I am proud to be one. The best in Hindustan and around the world.

Reply

This Lord Ganesha’s Aarti is very good. I want to listen it in the male voice too…anybody listening?

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.