ઓરડાની માલીપા

ઓરડાની માલીપા બેસીને નીરખું કે ચોમાસું કોની સોગાત છે?
ભીનપની, ટહુકાની, લાગણીના વહેવાની, કે કોરા કુતુહલની વાત છે!

વરસાદી વાદળાએ ઘેર્યું આકાશ, અને વર્ષાની ઝામી તૈયારી
તુફાની વાયરાના ભીના અડપલાએ હું કેમ કરી બંધ કરું બારી
ત્રૂફેલા મોરલાઓ ગહેકી ઉઠે છે, એવી વરસાદી વાતો રળીયાત છે … ઓરડાની માલીપા

મનડું મુંઝાય અને હૈયું હિજરાઇ, લીલા તોરણ સુકાય મારે ટોડલો
પ્રિતમને કહી દો કે સૂના આકાશ મહીં આષાઢી ગીતો ના મોકલે
તરસ્યો આ કંઠ મારો કોરો ધાકોર છો ને લીંપણમાં નદીઓની ભાત છે … ઓરડાની માલીપા

– તુષાર શુકલ

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)