એમ પણ બને

શાંતિની ઝંખનામાં માનવ બહાર ફાંફા માર્યા કરે છે, પણ ખરેખર તો શાંતિ પોતાની અંદર રહેલી છે. અહીં ખૂબ સુંદર રીતે કહેવાયું છે કે જે શોધવામાં આખી જિંદગી પસાર થાય એ પગની તળે હોય એમ પણ બને. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે કાખમાં છોકરું અને ગામમાં શોધે .. તે આનું નામ.

પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને
આ હાથ આખેઆખો બળે એમ પણ બને

જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના વર્ષોથી હોય ત્યાં
મન પહોંચતાં જ પાછું વળે એમ પણ બને

એવું છે થોડું : છેતરે રસ્તા કે ભોમિયા ?
એક પગ બીજા ને છળે એમ પણ બને

જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે એમ પણ બને

તું ઢાળ ઢોળિયો : હું ગઝલનો દીવો કરું
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે એમ પણ બને.

– મનોજ ખંડેરિયા

COMMENTS (3)
Reply

હુ શોધતો હતો ફુલ અને ફુલ શોધતુ હતુ મને,
શોધતા શોધતા ગયા દુર તો આવ્યા કને એમ પણ બને.. સરસ કાવ્ય રચના છે.

Reply

– મનોજ ખંડેરિયાની ખૂબ જાણીતી -સૌને ગમતી રચના વાંચી આનંદ. રવિએ આના પરથી રમુજી રચના કરેલી તે યાદ આવી

શોધવા જાઓ પ્રેમ અને મળે મિત્ર, એમ પણ બને,
ક્યારેક મિત્ર જ હોય પ્રેમ, એમ પણ બને.

આંખમાં આવે આસું, પણ હોય એ ખુશીના, એમ પણ બને,
ક્યારેક ઝેર જ બચાવે ઝેરથી, એમ પણ બને.

લાગે શાંત પાણી,પણ હોય એકદમ ગેહરુ, એમ પણ બને,
સુરત હોય ભોળી, પણ દિલનાં કપટી, એમ પણ બને.

જાય સિંગ કિંગને લેવા,પણ પોતે જ કિંગ બની જાય, એમ પણ બને,
હોય ગંગુ તેલી જ રાજા ભોજ, એમ પણ બને.

હોય પોતે બ્રાહ્મણ, મિત્ર પીવડાવે દારુ,એમ પણ બને,
હંસ ચાલે કાગડાની ચાલ,એમ પણ બને.

[very entertaining – admin]

Reply

જે શોધવામાં જિંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે એમ પણ બને

શોધવા જાઓ પ્રેમ અને મળે મિત્ર, એમ પણ બને,
ક્યારેક મિત્ર જ હોય પ્રેમ, એમ પણ બને.

આંખમાં આવે આસું, પણ હોય એ ખુશીના, એમ પણ બને,
ક્યારેક ઝેર જ બચાવે ઝેરથી, એમ પણ બને.

ગજબના પ્રાસ બેસાડ્યા છે. સાચું કહું તો જિદગીમાં આવું જ બનતું હોય છે પણ આપણે આવી રીતે ગાઈ શકતા નથી તે જ વિષમતા છે.

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.